Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

31. mar. 1837

Veiret er igjen slet og var det saa mørkt idag at det næsten var umuligt at see hvad man bestilte. En Vinter som denne skal man her i Mandsminde ikke have havt. I Aften var alle vi Danske samlede i Falconi, da een havde proponeret at høitideligholde denne Dag som Aarsagen til vort Ophold i Rom; men Følelserne ere her heelt anderledes, end naar man tænker tilbage paa Academie Aarene, hvilken Betydenhed da denne Dags Aften og Festiviteter havde.

  1. Det var dagen for det hjemlige Kunstakademis årsfest.

Fakta

PDF
31. mar. 1837
Dagbog B, side 30 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º