Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

18. jan. 1836

Signor Romani er utrættelig i sin Artighed, han kom idag Morges for at invitere os til at følge med ham om Aftenen i et Selskab hos hans Svoger den første engelske Dragoman Sig Pitzani og vi toge mod Tilbudet. Dagen tilbragte jeg imidlertiid hjemme med at tegne, og morede mig siden om Aftenen fortræffeligt blandt de vildfremede Mennesker. Der blev dandset og jeg var med og fik en Valds med Mad: Romani og den smukke Mad: Saltzani osv: Heele Arrangementet var paa en Maade armeniansk og Aftensmaaltiidet snurrigt nok.

  1. Philip Romani.

  2. Pitzani.

  3. Fru Romani, f. Alleon.

  4. Uidentificeret, jvf. fru Saltzani.

Fakta

PDF
18. jan. 1836
Dagbog B, side 13 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º