Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

14. maj. 1835

Reiste fra Rom om Morgenen Kl 9, Fidler og Palludan fulgte mig til Vognen. I Albano stod jeg af og gik gjennem Aricia til Gezano hvor jeg var oppe at see Udsigten over Nemi Søe, Jeg spiiste Frokost der med de Andre i Vognen og gjorde først egentlig Bekjendtskab med dem, alle vare de lystige og i Veletri, hvor vi laa om Natten besøgte vi Signora Margarita’s Broder, hvor jeg saae en meget smuk Piige. Vi spadseerede omkring og saae Alt.

  1. Frederik Julius Fiedler.

  2. Frederik August Paludan.

  3. Margarita.

  4. Nina Amandi.

  5. Pozzoli.

Fakta

14. maj. 1835
Dagbog B, side 43 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º