Menu

Results: 11

Værkfortegnelse 1826-1839

Martinus Rørbye

•3• I Maanederne Maj Junii og Juli 1826. Portraitfigur af Kong Frederik den 2den som blev malet til Sorøe Academi’s Sol…

8. Jun. 1834

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Haag den 8de Juni 1834. Da Leiligheden er saa god kjære Moder, kan jeg ikke undlade at lade dig høre et Par Ord fra mi…

20. Aug. 1834

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Paris, d. 20. Aug. 1834. Kære Eckersberg! Hvor meget har jeg ikke længtes efter med et Par Ord at lade Dig vide, hvorl…

31. Mar. 1835

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Rom den 31te Martz 1835. Kjære Eckersberg! Du synes vist underligt om, at du i saa lang Tiid næsten har været uviidend…

3. May. 1835

Martinus Rørbye

John Rørbye

Rom den 3die Mai 1835. Førend jeg forlader Rom, maae jeg med et Par Ord takke dig for dit kjærkomne Brev, som du af Ro…

1. Dec. 1835

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Athen den 1ste December 1835. Førend jeg forlader dette Opholdssted, maae jeg dog med et Par Ord siige dig kjære Ecker…

10. May. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Zante den 10de Mai 1836. Den græske, og tyrkiske Reise er nu tilendebragt, det forekommer mig næsten alt som en Drøm a…

3. Nov. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Dresden den 3die November 1837. Førend jeg forlader Dresden maae jeg dog ikke undlade at takke dig kjæreste Moder for …

7. Mar. 1840

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 7de Martz 1840. At takke dig for dit siste kjærlige Brev skulle jeg alt for længe siden have gjort; men Meget …

9. Jun. 1840

Martinus Rørbye

Julie Fredrikke Rørbye

Neapel den 9de Juni 1840. Næsten 3 Maaneder ere forløbne, siden du sist saae Brev fra mig kjæreste Julie; jeg meener d…

18. Oct. 1840

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Sorent den 18de October 1840. Saare lang Tiid er det nu siden du saae Brev fra mig kjæreste Moder; at jeg i den Tiid h…