Menu

Results: 14

9. May. 1835

Om Formiddagen hentet mit Pas hos Politiet og været med det hos Chiaveri hvor jeg fik det viseret til Neapel, siden været nede i Via de Barbieri og betalt Gabbare for en Plads med Vognen til Terrac...

12. May. 1835

Været henne hos Blunk med mine Malerier, som han har lovet at besørge indpakkede for mig. Siden henne hos Manden som jeg skal kjøre med paa Torsdag og hentet mit Pas hos den napolitanske Minister. ...

Afsendte breve 1834-37

16. Nov. 1839

16de Løverdag. Heele Dagen gik for det meste bort for mig med at tilskrive Professor Møller. Rose og jeg have igjen bestemt at spadseere i Eftermiddag i det deilige Veir men da vi havde været nede ...

9. Mar. 1840

9de Mandag. Først Kl 10 kom jeg idag op, saa ilde følte jeg mig, imidlertiid svant dette op ad Dagen. Kückler kom for at see mit Malerie og med ham passiarede jeg nogen Tiid hen. Desværre indseer j...

30. May. 1840

30te Løverdag. Heele Formiddagen tilbragte vi hjemme, det var stærk Cirocco og en trykkende Heede ude. Jeg tilbragte Tiiden med at skrive til Professor Møller angaaende mine Malerier. Om Middagen g...

22. Oct. 1840

22de Torsdag. Om Morgenen afreiste Hilkjær med de 5 Tyskere til Torre del Anunciata og jeg pilede til mit Arbeide da Veiret var yderst smilende, jeg fik ogsaa idag den bagerste lille Pergola malet,...

23. Oct. 1840

23de Fredag. Veiret var igjen idag saa slet, at der ikke for mig var at tænke paa at arbeide, det øsede Vande ned, og Alt var saare melancolsk, dette bidrog just ikke til at •115• hjælpe paa Houmeu...

24. Oct. 1840

24de Løverdag. Veiret var idag nogenlunde godt og jeg benyttede hele Formiddagen til at male; jeg begyndte paa Pergolaen, og indseer tilfulde at nu jeg kan male denne efter Naturen sparer jeg megen...

Modtagne breve 1839-40

Pengesager 1839-40

1839 Mine Pengesager angaaende. Før min Afreise fra Kjøbenhavn udvexlede jeg 602 rd. 5 mk. 8 s: dansk og fik jeg derfor 42 Stk. 20 Fr. Stk. a 7 rd. 1 mk. 12 s: Stk. og 40 Stk Fridrikedorer a 7 ...

14. Jan. 1841

14de Torsdag. Hvad jeg skrev igaar Aftes om Begravelsen forholder sig efter min Vært’s Poccobelli’s nærmere Underretning sig ikke altiid saaledes. Han er Medlem af de fleste af Rom’s respectable Br...

15. Feb. 1841

15de Mandag. Om Formiddagen skrev jeg til Professor Møller imedens Rose bagte Grisehaler, en præktig Kombination for mig. Rose havde sagt til Værtinden at hun maatte nægte hende hjemme vis der kom ...

Afsendte breve 1839-40