Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

31. May. 1830

Den 31te May afreist fra Kjøbenhavn Kl 1 i Solskin som vedvarede til Helsingøer forbi; da ved Solens Nedgang Himlen begynte at formørkes og paa samme Tid en Storm begynte at blæse fra Sydvest, som i Forening med |Kaptainens indesluttede Væsen| den stærke Stromning gjorde Overfarten mindre end behagelig, |Talen var saagar om at vende tilbage| da endnu hertil kom en skjærende Kulle. Næsten alle Passagererne havde Søesyge, Her Andersen og Her Leutenant Kopp udmærkede sig ved deres forfærdelige Udvortes. Blandt dem som holdt sig best troe jeg at kunne regne mig selv. Blandt Passagererne maae jeg bemærke |Major v Quade. Digteren Andersen.| Her Baron v Dimar en ganske ligefrem lille Mand. Her Cand.Juris v Voss en rask Fyr. Her Fyrbøder Nielsen meget guulbleg og med en misfornøyet Mine samt Kone meget koparet. Her Sevel jeg troer en smule forrygt. En tyk Kjøbmand fra Aarhuus Her Smidt som sang temelig fri Viser. Og endelig for ikke at opregne |alle| de øvrige Her Klokker Petersen til Trinitatis Kirke.

  1. H.C. Andersen.

  2. Muligvis Henrik Kopp Blicher.

  3. Peter Friderich von Quaade.

  4. Frederik Ditlev von Voss.

  5. Peder J. Nielsen.

  6. Peter Sevel.

  7. J.P. Schmidt.

  8. Carsten Petersen.

  9. Uidentificeret, jvf. von Dimar.

Fakta

PDF
31. May. 1830
Dagbog A, side 2 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º